Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

CHÍ KHÍ TUỔI CAO

Ai về Đình Ngoại mà coi
Cây muỗm đại thụ nẩy chồi đâm bông
Muôn cây mang dáng hình sông
Muỗm là thế núi để trông yên bình
Sừng sững đứng phía bắc Đình
Phải chăng Tả tướng hóa mình cây cao

Là cây đứng ở cổng chào
Thế là tứ trụ đã trao sẵn sàng
Này quân Lâm Ấp lấn sang
Lục tuần Ngài vẫn vững vàng việc quân
Một lòng vì nước vì dân
Phù trì dựng nước Vạn Xuân ban đầu
Giặc Lương không dễ thắng đâu
Nhưng vì vận nước còn sâu đêm trường

Tuổi cao chí khí làm gương
Anh hùng không hổ con đường kiếm cung
Ba quân phục một lòng trung
Cây cao bóng cả sống cùng non sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét